Ludzie

Prezes Korporacji - Sławomir Ptaszkiewicz

Urodził się 30 września 1973 roku w Krynicy, ale jego rodzinną miejscowością są Dominikowice koło Gorlic. Ukończył Technikum Mechaniczne w Gorlicach, jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wszechstronną praktykę menadżerską zdobywał w korporacjach międzynarodowych. W latach 1995-1998 pracował w firmach paliwowych: Du Pont Conoco, Amoco oraz Texaco. W 1998 roku rozpoczął własną działalność gospodarczą zakładając firmę deweloperską Terra Casa, której był udziałowcem do 2009 roku. Do najważniejszych zrealizowanych przez niego inwestycji można zaliczyć: osiedle domów jednorodzinnych “Parkowe Wzgórze” w podkrakowskich Mogilanach, osiedle apartamentowców AvanGarden w warszawskiej dzielnicy Wilanow oraz Willę Emaus w Krakowie.

Od 2009 roku do września 2013 był członkiem Platformy Obywatelskiej, a w latach 2009-2012 pełnił funcję Przewodniczącego Koła Rozwoju Regionalnego PO. W 2010 objął mandat Radnego Miasta Krakowa. Jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa.

W czerwcu 2013 roku został wybrany na stanowisko Prezesa Korporacji Samorządowej im J.Dietla.

Sławomir Ptaszkiewicz angażuje się również w działalność społeczną, m.in. jako  członek Rady Społecznej Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu.

Jest żonaty i ma trzy dorosłe córki.

I Wiceprezes i Dyrektor Wykonawczy Korporacji – Jacek Zieliński

W 2003r. współinicjator wraz z Bogumiłem Nowickim i Michałem Świtalskim powołania Korporacji Samorządowej im. Józefa Dietla.

Absolwent III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu i studiów historycznych
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie); ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – ekonomika i zarządzanie firmami. Był również słuchaczem studiów menadżerskich typu MBA – Zarządzanie Przedsiębiorstwem w tej samej uczelni.

Radny Miasta Krakowa III kadencji (1998 – 2002).

W latach 1999 -2001 w Ruchu Społecznym AWS, od 2001r. do 2002r. w Przymierzu Prawicy.

Jeden ze współzałożycieli Parlamentu Studentów RP – członek Rady Wykonawczej (1995) i Rady Studentów (1996). Przewodniczący Samorządu Studentów WSP w Krakowie (1994-1995); przewodniczący Komisji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów WSP w Krakowie (1995-1997); przewodniczący Komisji Krajowej NZS (1998-1999).

Do 1993r. instruktor harcerski ZHR, a wcześniej ZHP-1918, podharcmistrz.

Mieszka i pracuje w Krakowie. Żonaty; troje dzieci.

Hobby i zainteresowania: rower; narty; marketing wyborczy i polityczny.

Wiceprezes Korporacji – Józef Ratajczak

ur. 22.III 1963 r. w Krakowie

Publicysta, działacz społeczny i polityczny, menager.

W czasach szkolnych – harcerz krakowskiego „Zielonego Szczepu” 27 KDH.

W okresie 1980 – 81 zaangażowany w młodzieżowych inicjatywach samokształceniowych, po wprowadzeniu stanu wojennego – drukarz, wydawca i kolporter wydawnictw niezależnych, organizator niezależnego ruchu wydawniczego. Za tę działalność odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi RP i honorowym, środowiskowym medalem „Niezłomny w Słowie”.

W okresie 1989 – 90; działacz Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Krakowie, następnie – współzałożyciel Forum Prawicy Demokratycznej, członek władz krajowych i wojewódzkich FPD.

Wraz z środowiskiem FPD – współtworzył Partię Konserwatywną i Stronnictwo Konserwatywno – Ludowe. Z ramienia SKL – AWS, w latach 1998 – 2002; radny Miasta Krakowa.

W 2001 r. został pełnomocnikiem na Małopolskę tworzonego wówczas Przymierza Prawicy, następnie – prezes Zarządu Wojewódzkiego Przymierza Prawicy i pełnomocnik wyborczy na okręg krakowski Komitetu Wyborczego Wyborców „Prawo i Sprawiedliwość”, oraz kandydat na posła z listy PiS w Krakowie. Od 2002 r – bezpartyjny.

W przeszłości pracował jako pracownik fizyczny, drukarz, wydawca, redaktor wydawnictw, publicysta i menager w przedsiębiorstwach prywatnych, działalności gospodarczej podmiotów społecznych i w urzędach państwowych. Obecnie, w charakterze „wolnego strzelca” wykonuje dla przedsiębiorstw zlecenia w zakresie analiz i prac doradczych.

Działacz i animator szeregu inicjatyw społecznych i stowarzyszeń. Zaangażowany m.in. w tworzenie i działalność Inicjatywy Małopolskiej im. Króla Władysława Łokietka, Korporacji Samorządowej im. Józefa Dietla, Stowarzyszenia Sieć Solidarności i innych.

Hobby: żeglarstwo i flisactwo rekonstrukcyjne. Członek Klubu Żeglarskiego „Kolchida”, uczestnik szeregu „Flisów Królewskich na Wiśle”, zaangażowany w rekonstruowanie dawnych technik flisackich i szkutniczych, uczestnik inicjatywy społecznej „Rok 2017 – rokiem Wisły”.

Sekretarz Generalny Korporacji – Mirosław Golanko

Skarbnik Korporacji – Piotr Łężniak

Skarbnik KorporacjiPochodzi z Kalwarii Zebrzydowskiej. Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie, magister politologii.

Pracownik Małopolskiej Organizacji Turystycznej, koordynatror Otwartego Szlaku Architektury Drewnianej. W latach 2002-2005 przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów AP w Krakowie.
Pracownik organizacji pozarządowych; koordynator i realizator wielu projektów edukacyjnych, społecznych i obywatelskich.Mieszka i pracuje w Krakowie.Żonaty, ma dwie córki.

Honorowy Prezes Korporacji – Bogumił Nowicki

Bogumił Nowicki - urodzony 13 października 1953 r. w Kaliszu, mieszka w Krakowie od 1957 r. Wykształcenie średnie - absolwent VIII LO im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, studiował prawo na UJ, medycynę w AM w Krakowie. W 1997 roku Szef Sztabu Wyborczego AWS w Krakowie, 1998 - 2002 radny Miasta Krakowa, wiceprzewodniczący Rady 1998 – 2000, Wiceprezydent Miasta Krakowa 2000 – 2002. W latach 1989 - 2000 przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w krakowskiej Poczcie Polskiej. Od 1979 do dzisiaj pracownik Poczty Polskiej, obecnie przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” ppup Poczta Polska i przewodniczący Rady Sekretariatu Łączności i członek Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Członek Rady Poczty Polskiej. Żonaty, troje dorosłych dzieci - syn i dwie córki.